BÁO GIÁ tin đăng

TRÊN batdongsan.com.vn

I. BÁO GIÁ TIN ĐĂNG(Giá bao gồm VAT)

Loại tin Phí theo ngày
(VNĐ)
Phí 1 tuần
(VNĐ)
Phí 2 tuần
(VNĐ)
Phí 30 ngày
(VNĐ)
Tin thường 3.000 21.000 42.000 90.000
VIP ƯU ĐÃI 600.000 VNĐ (chi tiết xem mô tả bên dưới)
VIP 3 55.000 385.000 770.000 1.650.000
VIP 2 70.000 490.000 980.000 2.100.000
VIP 1 100.000 700.000 1.400.000 3.000.000
VIP ĐẶC BIỆT 220.000 Thời hạn đăng
tối thiểu 10 ngày
3.080.000 6.600.000

chú thích và demo

VIP ĐẶC BIỆT

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, khung màu đỏ, gắn biểu tượng ngôi sao màu vàng nổi bật ở tiêu đề tin đăng. Hiển thị ở trên tất cả các tin khác, được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

báo giá

VIP 1

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU ĐỎ, khung màu đỏ, nằm dưới tin VIP ĐẶC BIỆT và trên tất cả các loại tin khác.

báo giá

VIP 2

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ IN HOA MÀU CAM, khung màu cam, nằm dưới tin VIP 1, tin VIP ĐẶC BIỆT và trên tất cả các loại tin khác.

báo giá

VIP 3

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ thường màu cam, khung màu cam, hiển thị trên tất cả các tin thường, nằm dưới tin VIP 2, tin VIP 1 và tin VIP ĐẶC BIỆT.

báo giá

VIP ƯU ĐÃI

Là loại tin được hiển thị trong vòng 3 tháng, mỗi tuần sẽ được up tin tự động 1 lần. Tuần đầu tiên sẽ được hiển thị dưới hình thưc VIP 2, các tuần tiếp theo hiển thị hình thức tin thường.

Tin thường

Là loại tin được đăng tiêu đề bằng chữ thường màu xanh, nằm trong khung màu xanh, hiển thị bên dưới các loại tin VIP.

báo giá

lưu ý:

  • Thời hạn đăng tối thiểu của tin VIP ĐẶC BIỆT là 10 ngày.
  • Thời hạn đăng tối thiểu đối với mỗi tin VIP 1, 2, 3, tin thường là 7 ngày.
  • Khách hàng đăng tất cả các loại tin VIP (trừ VIP ưu đãi) từ 30 ngày trở lên sẽ được tặng thêm 10% (không bao gồm VAT) giá trị đăng tin vào tài khoản khuyến mại 1. Khuyến mại theo tháng chỉ áp dụng cho việc đăng tin lẻ ngoài gói.

II. BÁO GIÁ TIN ĐĂNG có TÍNH NĂNG NỔI BẬT(Giá bao gồm VAT)

Loại tin Phí theo ngày
(VNĐ)
Phí 1 tuần
(VNĐ)
Phí 2 tuần
(VNĐ)
Phí 30 ngày
(VNĐ)
Tin thường 6.000 42.000 84.000 180.000
VIP ƯU ĐÃI 825.000 VNĐ (chi tiết xem mô tả tin đăng tại mục I)
VIP 3 65.000 455.000 910.000 1.950.000
VIP 2 90.000 630.000 1.260.000 2.700.000
VIP 1 125.000 875.000 1.750.000 3.750.000
VIP ĐẶC BIỆT 275.000 Thời hạn đăng
tối thiểu 10 ngày
3.850.000 8.250.000

chú thích và demo

Tin nổi bật là tin có 3 ảnh đại diện và có nhãn nổi bật trong danh sách tin đăng.

báo giá

III. BÁO GIÁ GÓI TIN

A. Gói riêng dành cho VIP ĐẶC BIỆT, 1, 2, 3, VIP chung(Giá bao gồm VAT)

Gói tin Giá trọn gói
(VNĐ)
Mô tả
VIP ĐẶC BIỆT 55.000.000 Khách hàng được tặng thêm 15% phí đăng tin (không bao gồm VAT) vào tài khoản KM1 với mỗi lần đăng tin VIP Đặc Biệt.
Thời gian áp dụng KM: 05 tháng kể từ khi gán gói thành công.
VIP 1 22.000.000 Khách hàng được tặng thêm 10% phí đăng tin (không bao gồm VAT) vào tài khoản KM1 với mỗi lần đăng tin VIP 1. Thời gian áp dụng KM: 03 tháng kể từ khi gán gói thành công.
VIP 2 16.500.000 Khách hàng được tặng thêm 10% phí đăng tin (không bao gồm VAT) vào tài khoản KM1 với mỗi lần đăng tin VIP 2. Thời gian áp dụng KM: 2,5 tháng kể từ khi gán gói thành công.
VIP 3 12.100.000 Khách hàng được tặng thêm 10% phí đăng tin (không bao gồm VAT) vào tài khoản KM1 với mỗi lần đăng tin VIP 3. Thời gian áp dụng KM: 2,5 tháng kể từ khi gán gói thành công.
VIP chung 44.000.000 Khách hàng được tặng thêm 12% phí đăng tin (không bao gồm VAT) vào tài khoản KM1 với mỗi lần đăng tin VIP 1,2 hoặc 3. Thời gian áp dụng KM: 4,5 tháng kể từ khi gán gói thành công.

lưu ý:

  • Số tiền trong tài khoản KM1 được dùng để đăng bất kỳ loại tin nào nhưng không được tiếp tục hưởng ưu đãi KM tặng thêm tiền vào tài khoản.
  • Khách hàng mua tối thiểu từ 1/2 gói trở lên để được hưởng khuyến mại gói. Quy định về thời gian áp dụng khuyến mại gói chi tiết sẽ được NVKD Batdongsan.com.vn tư vấn cho KH.

B. Gói riêng dành cho tin thường

Đối với các gói tin thường, mỗi khi khách hàng đăng tin thường sẽ được cộng thêm vào tài khoản KM1 một phần giá trị tin đăng (theo báo giá không bao gồm VAT) theo tỷ lệ tại bảng sau:
(Giá bao gồm VAT)
Gói tin Giá trọn gói
(VNĐ)
Tỷ lệ KM
(% phí 1 tin thường)
HSD khuyến mại
(tháng)
T1 Từ 2.000.000 đến < 5.000.000 5 1
T2 Từ 5.000.000 đến < 8.000.000 7 2
T3 Từ 8.000.000 đến < 16.000.000 9 3
T4 Từ 16.000.000 đến < 50.000.000 11 4
T5 Từ 50.000.000 đến < 110.000.000 13 5
T6 Từ 110.000.000 đến < 157.000.000 14 6
T7 Từ 157 triệu trở lên 15 7

lưu ý:

  • Số tiền trong tài khoản KM1 được dùng để đăng bất kỳ loại tin nào nhưng không được tiếp tục hưởng ưu đãi KM tặng thêm tiền vào tài khoản.

Rất mong được hợp tác với Quý Khách hàng. Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe và thành công!