Chung cư Khánh Hội 2
(Khánh Hội 2)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ