Chung cư Khánh Hội 2
(Khánh Hội 2)

Tiến độ dự án

  • 30/06/2009

    Tiến độ quý II/2009 (ngày 30/06/2009)