Lavita Charm
(Lavita Charm)

Chủ đầu tư

Công ty CP Tập đoàn Hưng Thịnh

Địa chỉ: 110 - 112 đường Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2008. Công ty có trụ sở đặt tại 110 - 112 đường Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, Tp.HCM. 

Trải qua 9 năm hình thành và phát triển, đến nay công ty đã gây dựng được một Hưng Thịnh phát triển mạnh mẽ và có vị thế trên thị trường.