Hàn Việt Tower
(Hàn Việt Tower)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ