Hàn Việt Tower
(Hàn Việt Tower)

Tiến độ dự án

  • 30/07/2011

    Tiến độ quý III/2011 (ngày 30/07/2011)