Chính sách - Quản lý

Chỉ có 9 dự án nhà xã hội được hoàn thành trong năm 2019

09/01/2020 11:03

Bộ Xây dựng thống kê, trong năm 2019, mới có 9 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành trên địa bàn cả nước, chưa đạt yêu cầu theo chiến lược đề ra.

tòa nhà ở xã hội có cây xanh, cầu trượt và nhiều người đang đi lại dưới sân
Mới chỉ có 9 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành trong năm 2019

Cụ thể, thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, tính trên cả nước, đến tháng 1/2020, 207 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích hơn 4.290.500m2, khoảng hơn 85.810 căn đã được hoàn thành. 220 dự án với khoảng 179.640 căn đang được tiếp tục triển khai. Tổng diện tích của 220 dự án này là khoảng 8.982.000m2.

Trong năm 2019, có 9 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp đã được hoàn thành. Tổng diện tích sàn xây dựng là khoảng 205.500m2, quy mô khoảng 4.110 căn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, kết quả này vẫn chưa đạt yêu cầu. Bởi theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cần xây dựng 12.500.000m2 nhà ở xã hội đến năm 2020. Kết quả thực tế mới chỉ đạt khoảng 34,3% so với mục tiêu đề ra.

Bộ đã làm báo cáo về việc quy hoạch và khai thác quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ đề xuất Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; giao Bộ Xây dựng kiểm tra việc các chủ đầu tư nộp 20% giá trị quỹ đất để xây nhà ở xã hội.

Khánh Trang

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2020/01/09/chi-co-9-du-an-nha-xa-hoi-duoc-hoan-thanh-trong-nam-2019