Căn hộ mẫu

Dự án: Nhà ở xã hội Tố Hữu (Rice City Tố Hữu)

Dự án: The Lotus Center

Dự án: Icon Plaza Apartment

Dự án: Căn hộ The Albany

Dự án: A La Carte Hạ Long Bay

Dự án: Masteri Waterfront

Dự án: Villa Avenue Vân Trì

Dự án: Căn hộ D-Aqua