Aqua City
(Aqua City)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ

Thiết kế khu Semi Detach Villa