Trước tình hình thị trường BĐS gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài, dẫn đến hệ lụy tiêu cực cho hệ thống kinh tế và chính sách quản lý nhà nước, các chuyên gia kinh tế đã vào cuộc giải cứu BĐS. Các bài viết dẫn ý kiến nhận định và phân tích của các chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư BĐS và các nhà quản lý uy tín.
Các bài viết thuộc chủ đề Giải cứu thị trường bất động sản