KCN Minh Hưng Hàn Quốc
(KCN Minh Hưng Hàn Quốc)

Xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước

Diện tích: 3.922.800 m²

 

Tổng quan

  • Địa chỉ:Xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước
  • Tổng diện tích:3.922.800 m²
  • Loại hình phát triển:Khu công nghiệp

Giới thiệu dự án

Thông tin tổng quan dự án KCN Minh Hưng Hàn Quốc

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc nằm trong dự án khu công nghiệp Minh Hưng có quy mô 700ha đã được phê duyệt bởi UBND tỉnh Bình Phước và do Công ty TNHH C&N Vina làm chủ đầu tư hạ tầng. 

KCN Minh Hưng Hàn Quốc đã thành lập và chính thức đi vào hoạt động, không chỉ phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh Bình Phước, thu hút sự đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước nà còn giúp tạo công ăn việc làm, qua đó nâng cao đời sống cho người lao động tại địa phương.

- Tên dự án: Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc
- Tổng diện tích định hướng quy hoạch: 392.28 ha ( trong đó giai đoạn I là 192.28ha đã đi vào hoạt động và giai đoạn II là 200ha đang làm thủ tục đầu tư hạ tầng).
- Tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng: 11.864.263USD (góp thực hiện dự án là 6.000.000USD)
* Diện tích thực hiện giai đoạn I:
- Đất tự nhiên KCN: 192.28ha
- Đất công nghiệp cho thuê: 132.09ha
- Đất hành chính, dịch vụ và quản lý KCN: 8.1ha
- Đất cây xanh: 25.14ha
- Đất giao thông: 17.96ha
- Đất hạ tầng kỹ thuật: 4.92ha
- Đất ở công nhân, chuyên gia, văn hoá: 4.04ha
- Diện tích đã cho thuê: 120ha
* Diện tích thực hiện giai đoạn II:
- Đất tự nhiên KCN: 200ha
- Đất công nghiệp, bến bãi và kho tàng: 143.77ha
- Đất hành chính, dịch vụ và quản lý KCN: 2.46ha
- Đất cây xanh: 22.597ha
- Đất giao thông: 23.453ha
- Đất hạ tầng kỹ thuật : 7.72ha


Bản đồ quy hoạch dự án KCN Minh Hưng Hàn Quốc