Khu công nghiệp Đồng Văn II
(KCN Đồng Văn II)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ