Khu công nghiệp Đồng Văn II
(KCN Đồng Văn II)

Căn hộ mẫu