Khu công nghiệp Đồng Văn II
(KCN Đồng Văn II)

Tiến độ dự án

  • 30/12/2013

    Tiến độ quý IV/2013 (ngày 30/12/2013)