VSIP2 mở rộng
(VSIP2 mở rộng)

Đường Dân Chủ, Xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương

 

Tổng quan

  • Chủ đầu tư:Công ty liên doanh TNHH Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore
  • Địa chỉ:Đường Dân Chủ, Xã Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương
  • Loại hình phát triển:Khu công nghiệp

Giới thiệu dự án

Thông tin dự án VSIP2 mở rộng 

Năm 2008, nhằm đáp ứng nhu cầu thuê đất ngày càng tăng của các nhà đầu tư, VSIP đã triển khai mở rộng dự án VSIP II thêm 1.700 ha, bao gồm 1.000 ha phát triển Khu Công nghiệp và 700 ha phát triển Khu Đô thị.

Việc mở rộng khu công nghiệp VSIP2 là phù hợp với chủ trương Phát triển các Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị, thay thế cho các cụm công nghiệp và các cơ sở công nghiệp riêng lẻ của tỉnh Bình Dương. Phát triển khu công nghiệp VSIP2 mở rộng sẽ tạo động lực đưa huyện Tân Uyên phát triển thành đô thị công nghiệp và khu vực Nam Bình Dương phát triển thành đô thị loại I trong tương lai.


Phối cảnh dự án VSIP2 mở rộng