Thái Dương 2
(Thái Dương 2)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ