Khu đô thị mới Tùng Phương
(Tùng Phương)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ