Khu đô thị mới Tùng Phương
(Tùng Phương)

Căn hộ mẫu