Khu dân cư Nam Long
(KDC Nam Long)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ