Khu Đô Thị Mới Phú Cường
(Phú Cường)

Tiến độ dự án

  • 10/02/2017

    Tiến độ quý I/2017 (ngày 10/02/2017)

  • 31/01/2020

    Tiến độ quý I/2020 (ngày 31/01/2020)