Oyster Gành Hào
(Oyster Gành Hào)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ

Tầng 1