Oyster Gành Hào
(Oyster Gành Hào)

Lộ trình thanh toán

  • Giá bán tại dự án Oyster Gành Hào từ 1.6 tỷ đồng/căn
  • Phương thức thanh toán linh hoạt theo tiến độ xây dựng dự án