TBCO Riverside Địa Ốc Tiến Bộ
(TBCO Riverside)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ