TBCO Riverside Địa Ốc Tiến Bộ
(TBCO Riverside)

Lộ trình thanh toán

Các ngân hàng hỗ trợ cho vay khi khách hàng mua nhà tại TBCO Riverside Địa Ốc Tiến Bộ:
- Ngân hàng Quốc Dân.
- Ngân hàng Quốc Tế VIB
- Ngân hàng BIDV

Hỗ trợ cho vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi 7,99%/năm trong vòng 12 tháng đầu tiên.