Lời khuyên

Mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền: Rủi ro khó lường!

23/08/2018 10:45

Nhằm hợp thức hóa giao dịch bất động sản chưa đủ điều kiện, hai bên lập một hợp đồng ủy quyền song song với hợp đồng mua bán. Trong đó, bên bán (bên ủy quyền), ủy quyền cho bên mua (bên được ủy quyền) toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt bất động sản. Hình thức mua bán này khá phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền