Khu nhà ở Hưng Thịnh
(Khu nhà ở Hưng Thịnh)

Thiết kế mẫu nhà

Sơ đồ tổng thể

Mặt bằng căn hộ