Khu nhà ở Hưng Thịnh
(Khu nhà ở Hưng Thịnh)

Tiến độ dự án

  • 22/07/2019

    Tiến độ quý III/2019 (ngày 22/07/2019)