Ngôi nhà người Việt truyền thống là nơi sinh sống của nhiều thế hệ từ lớp ông bà đến lớp con cháu… cứ thế tiếp nối. Đó là sự kết tinh của tâm sức, ý chí, tập trung công sức, tiền bạc của cả gia đình. Ngôi nhà người Việt còn thể hiện được cái khéo léo, tài hoa của người thợ Việt Nam. Cùng với thời gian, ngôi nhà truyền thống đã có nhiều thay đổi, nhưng ta vẫn bắt gặp đâu đó những ngôi nhà mang đậm dấu ấn Việt.
Các bài viết thuộc chủ đề Nhà Việt