Tư vấn luật

Khi nào dự án phải lập quy hoạch 1/500?

10/08/2018 10:10

Hỏi: Địa phương chỗ tôi sinh sống chuẩn bị lập dự án khu dân cư có tổng diện tích khảng 1,5 ha. Hiện khu vực lập dự án đã có quy hoạch chung. Dự án này trực tiếp do UBND huyện làm chủ đầu tư nhằm đấu giá cấp quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Tôi được biết luật hiện hành có quy định: "Đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết".

Nếu chiếu theo quy định trên thì dự án chỗ địa phương tôi chỉ cần lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu; đảm sự khớp nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án cũng như với không gian kiến trúc xung quanh.

quy hoạch dự án
Việc lập quy hoạch dự án phải tuân theo các quy định hiện
hành của pháp luật. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi triển khai lập dự án, phòng chuyên môn và Sở Xây dựng yêu cầu phải lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500. Theo quan điểm của các cơ quan này, với dự án là khu dân cư thì các hộ dân là chủ đầu tư nên sẽ có nhiều chủ đầu tư, vì vậy dù quy mô dự án dưới 5 ha vẫn phải lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Tôi xin hỏi, với dự án nêu trên ở địa phương tôi (diện tích 1,5 ha) nếu không lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 mà chỉ lập bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, giải pháp về hạ tầng kỹ thuật trong nội dung thiết kế cơ sở thì có bảo đảm quy định hay không?

(Lê Văn Thịnh)

Trả lời:

Đề nghị mà ông Lê Văn Thịnh nêu trên là áp dụng theo Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng đối với khu đất lập dự án. Tuy nhiên, đề nghị này không phù hợp nếu chiếu theo quy định tại Khoản 5, Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP vì chỉ áp dụng cho các khu chức năng đặc thù.

Bộ Xây dựng