Tư vấn luật

Những ai thực hiện việc nghiệm thu nhà ở cho người có công?

21/08/2018 10:05

Hỏi: Xin hỏi, trong biên bản nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg thì những ai sẽ thực hiện nghiệm thu nhà ở cho người có công? Trong tổ chức của UBND xã, ban ngành nào chịu trách nhiệm chính trong quá trình nghiệm thu và lập hồ sơ nhà ở cho người có công?

Phạm Thị Thoan (Nam Định)

nhà ở cho người có công
Những người nghiệm thu nhà ở cho người có công gồm có: đại diện UBND xã
(hoặc phường thị trấn), đại diện thôn (hoặc phường tổ dân phố) và đại diện
gia đình. Ảnh minh họa: Baodansinh

Trả lời:

Bộ Xây dựng có ban hành Phụ lục số V và số VI cùng với Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 1/7/2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, thành phần nghiệm thu nhà ở trong biên bản nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành nhà ở gồm những người sau: đại diện UBND xã (hoặc phường/thị trấn), đại diện thôn (hoặc tổ dân phố) và đại diện hộ gia đình.

Điểm c, Khoản 3, Điều 6 Thông tư 09/2013/TT-BXD có nêu quy định, trách nhiệm của UBND cấp xã là thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cấp xã (thành phần Ban chỉ đạo cấp xã gồm các đơn vị chức năng và người có chức vụ liên quan là do UBND cấp xã quyết định, để tổ chức thực hiện cho phù hợp tình hình thực tế).

Như vậy bà Phạm Thị Thoan cần liên hệ UBND cấp xã nơi đang nghiệm thu nhà ở cho người có công mà bà hỏi để biết thông tin cụ thể.

Bộ Xây dựng